logo Unia Europejska

Nasi partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego METALPOL MOCZYŃSKI JAROSŁAW poprzez termomodernizację oraz zakup frezarki narzędziowej” maj±ca na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez termomodernizację budynku produkcyjnego oraz zakup frezarki narzędziowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznosć” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
  • rozszerzenie dotychczasowej działalnosci
  • wprowadzenie nowych produktów i usług
  • pozyskanie nowych klientów
  • wzrost przychodów z nowych produktów i usług
  • obniżenie kosztów ogrzewania hali i poprawa estetyki budynku produkcyjnego poprzez jego termomodernizację.

Rozwi±zania dla przemysłu

Tworzywa Metal Drewno Aluminum Budownictwo Serwis narzędzi
© 2014 Metalpol
logo